Designtraining

Designtraining

Designtraining és una empresa que desenvolupa materials e-learning. És per tant un projecte que està basat en l’aprenentatge online, sota un prisma pedagògic i adaptat a les necessitats dels seus clients.

L’objectiu que ens marquem en aquest projecte és bàsicament redissenyar la identitat visual, però mantenint aspectes que ja funcionaven, com el color o un logotip purament tipogràfic. Així i tot, s’ha de dotar la marca d’un valor afegit que no tenia, així que canviem els caràcters per tal que guanyin personalitat i afegim un símbol molt integrat al logotip. Aquest símbol és una abstracció del procés d’aprenentatge, i representa com partim d’un coneixement general per acabar en adquirint-ne un de més específic.